Bollnäsrundan 2017

 

Anmälan

OBS! Anmälan har stängt för i år. Du kan efteranmäla dig på plats fram till en timme innan start!

Anmälningsavgifter

Långa banan, 450:-
Korta banan, 300:-

Betalningen skall vara oss tillhanda senast 7 dagar efter att du anmält dig för att anmälan skall gälla.
Plusgiro 365741-8 eller Swish 123 550 2273 och ange ditt namn på betalningen

Efteranmälan på plats kan göras mot ett tillägg på 100:-.

Deltagarlista