Bollnäsrundan

 

Anmälan

OBS! Anmälan har stängt för i år. Du kan efteranmäla dig på plats fram till en timme innan start!

Anmälningsavgifter

Långa banan, 350 kr t.o.m. 30 april, därefter 450 kr. Efteranmälan på plats 600 kr t.o.m. 1 timme före start (10:00 lördag 14 juli)
Korta banan, 350:-

Betalningen skall vara oss tillhanda senast 7 dagar efter att du anmält dig för att anmälan skall gälla.
Plusgiro 365741-8 eller Swish 123 550 2273 och ange ditt namn på betalningen

Efteranmälan på plats 600 kr tom 1 timme före start.

Deltagarlista