Bollnäsrundan

 

Anmälan

OBS! Anmälan har stängt för i år. Du kan efteranmäla dig på plats fram till en timme innan start!

Anmälningsavgifter

Långa banan, 350 kr t.o.m. 30 april, därefter 450 kr.

Korta banan, 350:-

Efteranmälan på plats kan göras t.o.m. 1 timme före start (10:00 lördag 11:e juli) mot ett tillägg om 150:- utöver startavgiften.

Plusgiro 365741-8 eller Swish 123 550 2273 och ange ditt namn på betalningen.

Deltagarlista